Arbete & karriär

Alumni - våra tidigare studenter

Är du en tidigare student som läst vid vår institution? Eller är du en student som vill se exempel på vad våra studenter gör efter studierna?

Arbete & karriär vid Stockholms universitet

Som student vid Stockholms universitet har du tillgång till stöd, inspiration och nätverksmöjligheter som kan vara till stor nytta inför din framtida karriär.

Minna Severin

Geovetenskap!

Våra tidigare studenter berättar om sina nuvarande arbeten och sin utbildning

Naturvetare i arbetslivet

Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VI

Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VI omfattade de 1990 personer som tog ut examen eller utförde examensarbete vid naturvetenskapliga fakulteten under åren 2010-2013.

Studie- och karriärvägledare vid institutionen

Maria Damberg

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 
Rum: S304

Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 46 87
Rum: T322

Postadress
Stockholms universitet,
Institutionen för naturgeografi,
Studievägledare, 106 91 Stockholm

Central studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet