Välkommen att lyssna på presentationer om masterprogrammen som startar 2020 kl 15:30 – 16:30 i Högbomsalen