Är du student inom Ämneslärarprogrammet ska du anmäla dig till de kurser som du ska läsa Ht 2019 via antagning.se. Anmälan är öppen mellan den 15 mars till 15 april. Därefter stängs anmälan. Beroende på när du startat Ämneslärarprogrammet och vilken inriktning följer du en särskild studiegång. Var det ett tag sedan du läste Ämneslärarprogrammet och du inte ser kurserna på antagning.se kontakta din hemvistinstitution för registering på programmet. Information om de olika studiegångarna: Kurser inom lärarprogram.

Följande kurser kan sökas inom Ämneslärarprogrammet Ht 2019:

Ht 2019, period A-D
GE2017 Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap, 30 hp
GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp
 
Ht 2019, period A-B
GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik 15 hp
GE5017 Geografi III, 15 hp (via MND)
 
Ht 2019, period C-D
GE2022 Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap, 15 hp
GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp

 

Har du frågor om studiegångar och kurserna kan du kontakta Karin Persson, e-post: karin.persson@natgeo.su.se