Lista på kurser som startar första delen av vårterminen 2021, period A-B:

 • Avancerad fjärranalys
 • Avancerad hydrologi
 • Avancerd hydrogeologi
 • Glaciologi
 • Geografi II och Geografi IIL
 • Geografi IIIL
 • Kvartära klimat och miljörekonstruktioner
 • Miljövård för biogeovetare
 • Miljövård och miljöarbete
 • Miljövård och samhällsplanering
 • Naturgeografiskt projektarbete
 • Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi
 • Statistiska metoder i geovetenskap
 • Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap