Den 15 april var sista anmälningsdag inför höstterminen. Den 15 juli öppnar sen anmälan till höstterminen 2020 för utbildningar där det kan finnas platser kvar. Du ansöker som vanligt på antagning.se. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du ansökte. Sen anmälan betyder inte med automatik att du blir antagen men om du får en reservplats finns ändå goda chanser att få plats.

Lista på program- och kursutbud höstterminen 2020.
Observera att endast utbildningar där det kan finnas platser kvar kommer att öppna för sen ansökan.

Är du programstudent hos oss och missat att ansöka till någon av de obligatoriska kurser inom ditt program behöver du logga in som student vid Stockholms universitetet på antagning.se och göra sen ansökan inom program.