Stipendier för praktik i Europa!
Från och med läsår 2008/2009 har Stockholms universitet fått pengar för Erasmus-praktik. Detta innebär att om du som student vill göra praktik hos ett företag inom Europa kan du få stipendiepengar (ca. 600 Euro /månad) under praktiktiden. Ett krav är att din praktik passar till din utbildning vid institutionen (godkänns av respektive studierektor). Praktiken kan räknas som praktikkurs.

Information om Erasmus-praktik