Julstängt

Geovetenskapens hus är stängt från måndag den 23/12 och vi öppnar igen den 7/1.

Vi har flyttat studentexpeditionen för geografi och ämneslärarkurser till Karin Persson och studentexpeditionen för geovetenskap till Erik Hansson.

Erik Hansson

Kandidatprogram i biogeovetenskap och i geovetenskap. Miljövårdskurser. Masterprogram i miljövård och fysisk planering.

E-post: erik.hansson@natgeo.su.se
Rum: T333

Kerstin Hörnby

Övriga kurser i geografi och geovetenskap. 

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt i polara landskap och kvartära klimat.

E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 07
Rum: T331

Karin Persson

Kandidatprogram i geografi, kurser inom ämneslärarprogrammen och examensarbeten.

E-post: karin.persson@natgeo.su.se
Rum: T236 (Plan 2 i T-huset)

Lena Åkerblom

Hållbar samhällsutveckling, distanskurser och masterprogram i landskapsekologi.

E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 81
Rum: S308