Plagiat av text

Det är mycket lätt att kopiera skriven text, särskilt på Internet. Man markerar en text, kopierar in den i sitt eget dokument och använder texten som om den vore ens egen. Kanske tycker man att informationen inte kan uttryckas bättre än på det sätt originalförfattaren gjort. Att skriva om texten med egna ord kanske uppfattas som att man försämrar. Alltså kopierar man ordagrant. Detta är stöld!

Avslöjas plagierad text i samband med examensarbeten kan det leda till disciplinära åtgärder, eftersom det är fråga om ett slags fusk. Institutionen för naturgeografi har absolut nolltolerans mot fusk i alla former. Misstanke om fusk anmäls till universitetets disciplinnämnd. Den som avstängs har inte längre tillgång till några av universitetets tjänster och kan inte vara registrerad eller tentera på någon av universitetets institutioner.

Notera att också omskrivning av text kan vara plagiat om det i allt för stor utsträckning är samma innehåll, men med synonymer för vissa ord och smärre omstuvningar i meningsbyggnaden (se exempel nedan).

Exempel på plagierad och korrekt återgiven information
Originaltext, ur Nordström (2000; sid 58):

Aralsjön var så sent som 1960 den fjärde största insjön i världen. Nu är den nr sex (reducerad till 50 % av de 600 000 km2 och till 25 % av volymen).

Omskriven text 1 = plagiat:
Så sent som 1960 var Aralsjön den 4:e största insjön i världen. Idag är den nummer 6, eftersom den har reducerats till 50 % av de ursprungliga 600 000 km2, och till 25 % av volymen (Nordström, 2000).

Korrekt skriven text 1 = inte (men nära) plagiat:
Nordström (2000) anger att Aralsjöns yta reducerats till 50% och dess volym minskat till 25% sedan 1960. Som ett resultat av detta är den ej längre den fjärde utan den sjätte största insjön i världen.

Korrekt skriven text = inte (men nära) plagiat:
Eftersom Aralsjöns yta och volym reducerats kraftigt sedan 1960 (till 50% respektive 25% av 1960 års värden), är den ej längre världens fjärde största insjö utan dess sjätte största (Nordström, 2000).

Korrekt skriven text = långt ifrån plagiat:
Aralsjön har krympt drastiskt de senaste decennierna. Nordström (2000; sid 58) skriver att ”Aralsjön var så sent som 1960 den fjärde största insjön i världen. Nu är den nr sex (reducerad till 50 % av de 600 000 km2 och till 25 % av volymen)”.

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet