Antagning

På eftermiddagen den 11 juli publiceras antagningsbeskedet för hösten 2019. Gå in på Mina sidor på antagning.se för att läsa och svara på det. Senast den 26:e juli måste du tacka ja till de kurser du är antagen eller reservplacerad på annars förlorar du din plats. Detta gör du på antagning.se på ”Mina sidor”.

Under mitten av juli kommer kursinformation och schema att skickas till antagna och reserver via den e-postadress som angetts vid ansökan via antagning.se. Detta gäller för kurser som startar den 2 september. Ska du gå en kurs senare på terminen får du information ett par veckor innan kursen startar. Registrering sker normalt i samband med upprop men utförlig information om vad som gäller för just din kurs/program kommer finnas i det informationsmaterial som skickas ut.

Blir du antagen/reservplacerad vid andra urvalet i augusti behöver du inte svara via antagning.se och information skickas till dig via e-post någon vecka innan kursen startar.

Är du antagen med villkor (VI) till en eller flera kurser? Då måste du i samband med kursintroduktionen styrka din behörighet.

Obligatoriska kurs- och programintroduktioner

Upprop för kurser och program som startar i början av terminen sker i de flesta fall den 2 september. Undantag gäller för våra kandidatprogram som har upprop den 26 augusti.

När och var upprop sker kommer det information om via e-post från mitten av juli. Obs! Vi skickar endast information om upprop via e-post. Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se.

Kan du inte närvara vid det obligatoriska uppropet/kursintroduktionen måste du i förväg anmäla detta till respektive studentexpedition. Frånvaro vid upprop tolkas som en avsägelse till studieplats och därmed går platsen till en reservplacerad.

Höstterminen startar den 2 september 2019 och slutar den 19 januari 2020: Terminstider

Registrering

Registrering sker i samband med uppropet, men detta gäller inte våra distanskurser och kurserna inom hållbar samhällsutveckling där vi tillämpar web-registrering och särskild information om detta ges via utskicket i juli.

Schema

 

Efteranmälan (Sen anmälan)

Den 15 juli öppnar antagning.se för sen anmälan till höstterminen 2019 för de kurser och program som har lediga studieplatser. Vill du efteranmäla dig till någon av våra kurser måste du göra det via antagning.se.

Vissa av våra kurser och program har stängt för sen anmälan på grund av högt söktryck. Går det inte att anmäla sig via antagning.se är kursen full och vi tar inte emot fler reserver. Om det blir ett reservupprop får du som efteranmält dig information om detta via e-post kort innan kursen/programmet startar. Även om kursen/programmet är öppna för sen anmälan finns ingen garanti för plats på utbildningen. Obs! Sök endast kurser du är behörig till.

Studera med en funktionsnedsättning

För dig som är antagen och har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, kontakta universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Studera med funktionsnedsättning

Ny student vid Stockholms universitet

Här finner du mer information som kan vara användbar om du är Ny student vid Stockholms universitet

Kontakt

Då det är semestertider kan det dröja innan du får svar på frågor från oss på studieadministrationen. Har du akuta frågor om t ex antagning, examen eller annat kan du vända dig till Infocenter vid Stockholms universitet. Infocenter
 
De flesta av oss är åter från sommarledighet i mitten av augusti.
1. Frågor om registrering, schema, intyg mm kan ställas till respektive studentexpedition.
Studerandeexpeditioner
 

2. Har du särskilda frågor om till exempel behörighet, studiegångar eller annat är du välkommen att kontakta någon av våra studievägledare: Studievägledning

Geovetenskapens hus

Ingångarna till Geovetenskapens hus är låsta mellan den 21 juni kl 17.00 och den 18 augusti kl 8.00. Under Hitta till oss finns information hur du kan åka till universitetet och Geovetenskapens hus.
 

Trevlig sommar önskar Lena, Erik, Moa, Kerstin, Elisabeth, Karin och Maria!