1. Sista ansökningsdag är måndag den 16 januari 2017 för samtliga masterprogram vid institutionen och sökande. Ansökan görs via www.antagning.se. Information om ansökan och ansökningshandlingar, se respektive masterprogram.
  2. Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till något av våra masterprogram ska du i det personliga brevet (se ansökningshandlingar för respektive program) förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet (examensarbetet). Du kan bli antagen med villkor men vi kommer bara att acceptera och anta studenter som har avslutat sina studier före 23 juni. Om du inte kan uppvisa ett examensbevis eller ett studieintyg, där alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok, före den 23 juni behöver någon, vid ditt universitet, skriftligt intyga att du är färdig med alla kurser och att du endast väntar på att poäng ska bli inrapporterade (mer information om detta skickas till alla studenter som villkorligt är antagna i april).