Kandidatprogram

Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp
Kandidatprogram i geografi, 180 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp
 

Kurser på grund- och avancerad nivå

Grundnivå

Avancerad nivå

Ht 2018, period A-D Ht 2018, period A-D
Geografi I, 30 hp  
Geografi III, 30 hp  

Hållbar samhällsutveckling, 60 hp Ht18-Vt19

 
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs  
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs  
Geografiska informationssystem, 7,5 hp, distanskurs  
Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs  
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp, distanskurs  
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs  
Ht 2018, period A-B Ht 2018, period A-B
Klimat och samhälle, 15 hp Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp
  Klimat och landskap, 15 hp
  Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp
  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
  Trafik och miljö, 15 hp
  Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp
Ht 2018, period C-D Ht 2018, period C-D
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Naturgeografi, 15 hp Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp
Geografi, examensarbete, 15 hp Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
  Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Ht 2018, period A Ht 2018, period A
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp  
Ht 2018, period B Ht 2018, period B
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp  
Ht 2018, period C Ht 2018, period C
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp  
Ht 2018, period D Ht 2018, period C
Hållbar konsumtion, 7,5 hp  


Dessutom ger vi praktikkurser på grund och avancerad nivå. Ska du skriva examensarbeten finns information på dessa sidor. Observara att du som ska skriva Geografi, examensarbete, 15 hp ska söka till kursen via www.antagning.se senast den 16 april.