Våra utbildningar vårterminen 2020

Här hittar du våra kurser som ges vårterminen 2020 och som du kan söka till antingen som obligatoriska programkurs, fristående kurs eller valbar kurs. Är du kandidatstudent (biogeovetenskap, geovetenskap eller geografi) ska du också söka till de obligatoriska kurserna inom programmet. Under Behörighet på respektive kurshemsida står det vad som krävas för att kunna bli antagen till kursen.

Kursutbud inom Ämneslärarprogrammet vårterminen 2020

Här hittar du kurser som du kan sökas inom Ämneslärarprogrammet Vt 2020. Under Behörighet på respektive kurshemsida står det vad som krävas för att kunna bli antagen till kursen.