Utbildning

  Naturvetarnas arbetsmarknadsdag 2019

  Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag 2020

  Kom till naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag onsdag den 12 februari 2020 kl. 12:00-15:30 i Aula Magna.

  Paleocastro, Gialova Lagoon. Foto Elisabeth Sturesson.

  Sommarkurser 2020 - Ansökningsperiod 20 februari till 16 mars

  Anmälan till sommarkurserna öppnar den 20 februari och sista anmälningsdag är 16 mars.

  Naturvetare i arbetslivet

  Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VII

  Nu är den nya rapporten klar och det finns också en kort sammanfattning av ämnena vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 2014–2017: Efter studierna VII - geo- och miljövetenskaper

  Bakombokhyllan

  Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

  Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

  Geovetenskapliga ämnesrådet

  GÄR Geovetenskapliga studentrådet

  Vill du vara med i Geovetenskapliga studentrådet GÄR och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden? Nu har GÄR startat igen och du behövs!

  Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

  En lyckad terminsstart!

  Här kan du läsa och ladda ned universitets guide till hur du får en bra start på terminen.